PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.472-475.18002012472-4751800-1803Structure and Electrochemical Properties of Spherical 0.3Li2MnO3•0.7Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 Cathode MaterialsGuang Xin Fan, Shu Pu Dai, Hui Lian Li, Chuan Xiang Zhang, Yong Jun Xu, Zheng Zhong Yin, Zhao Rong Changhttps://www.scientific.net/AMR.472-475.1800.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.852.9082016852908-915Optimized Synthetic Conditions of 0.6Li2MnO3·0.4LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials for Lithium Batteries via Sol-Gel MethodYu Feng Song, Ying Ying Liu, Lei Lei Cui, Xiao Wei Miao, Hong Bin Zhao, Jian Hui Fanghttps://www.scientific.net/MSF.852.908.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.347-353.35182011347-3533518-3521Fe Content Effects on Electrochemical Properties of 0.3Li2MnO3•0.7LiMnxNixFe(1-2x)/2 O2 Cathode MaterialsDong Li, Fang Lian, Wei Hua Qiu, Fu Shen Li, Kuo Chih Chouhttps://www.scientific.net/AMR.347-353.3518.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.1070-1072.53020141070-1072530-533Hierarchically Porous Carbon/MnO2 Nanocomposites as High-Performance Electrode for Asymmetric SupercapacitorsYu Rong Liu, Jia Liuhttps://www.scientific.net/AMR.1070-1072.530.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.1081.112014108111-15Synthesis of the Porous Mn2O3 Microsphere and Mn2O3@SiO2 Core-Shell Nanostructure by a Facile MethodHua Zhen Yang, Pan Xing Liu, Yue Feng Tanghttps://www.scientific.net/AMR.1081.11.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.1004-1005.34420141004-1005344-347Synthesis and Luminescent Properties of Monodisperse Spherical SiO2/Ca10(PO4)6(OH)2: Eu3+ Particles with Core-Shell StructureHuan Wanghttps://www.scientific.net/AMR.1004-1005.344.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.800.2472013800247-255Preparation of Coherent La0.85Sr0.15MnO3 Thin Films on La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 SubstratesMin Gao, Mei Lin Liuhttps://www.scientific.net/AMR.800.247.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.197-198.6722011197-198672-676Micro-Tubular Solid Oxide Fuel Cell with Asymmetric Structure Anode and La0.6Sr0.4Co0.8Cu0.2O3−δ Perovskite CathodeJian Er Zhou, Xiao Zhen Zhang, Yong Qing Wang, Bin Lin, Xue Bing Hu, Guang Yao Meng, Xing Qin Liuhttps://www.scientific.net/AMR.197-198.672.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.1024.33920141024339-343The Structure and Electrochemical Performance of LiNi0.3Co0.3Mn0.3Cr0.1O2 Cathode MaterialsRusdi Roshidah, Norlida Kamarulzaman, Jaafar Mohd Hilmi, Abd Rahman Azilah, Mohamed Nor Sabirin, Hoong Kun Funhttps://www.scientific.net/AMR.1024.339.pdf
Applied Mechanics and Materials10.4028/www.scientific.net/amm.44-47.2747201044-472747-2751Micro CO2 Sensor Based on Li2CO3, Pt | Li3PO4 | Pt, Li2TiO3-TiO2 StructureHai Rong Wang, Jun Qiang Ren, Guo Liang Sun, Di Cenhttps://www.scientific.net/AMM.44-47.2747.pdf